KBC logo

Имуществено застраховане

Имуществено застраховане през ОББ Застрахователен брокер - информиран избор след обстоен подбор.

За кого?

Носителите на материални интереси свързани с:
 • Недвижимо имущество
 • Движимо имущество
 • Производство
 • Готова продукция и стоки на склад
 • Други интереси, свързани с имуществото

Защо ние?

Ще ви помогнем да договорите:
 • Подходящи за конкретния актив покрития
 • Оптимални цени
 • Удобни за вас падежни планове
 • Ще ви съдействаме за изготвяне на анализ на рисковата ситуация и намаляване на рисковете в предприятието
 • Имаме възможност за пласиране на риска в чужбина

Какво?

Пожар и природни бедствия image

Пожар и природни бедствия

Кражба image

Кражба

Индустриален пожар image

Индустриален пожар

Полезни документи

 • Възлагателно споразумение
 • Въпросник за идентифициране на нуждите

Свържете се с нас

Обадете ни се

Разгледайте други наши предложения

Кредитиране с ОББ

Кредитиране с ОББ

Открийте най-подходящия за вас кредит с ОББ.

Банкови гаранции

Банкови гаранции

Проверете възможностите, които ОББ дава за издаване и авизиране на банкови гаранции в местна и чуждестранна валута за обезпечаване на задължения и редуциране на риска.