KBC logo

Автомобилно застраховане

Автомобилно застраховане през ОББ Застрахователен брокер ЕАД за ефективно разходване на време и средства за застраховане. 

 

За кого?

Собственици и ползватели на:
 • Леки автомобили
 • Лекотоварни автомобили
 • Камиони
 • Влекачи
 • Друга специализирана техника

Защо ние?

Ще ви помогнем да договорите:
 • Подходящи за конкретния актив покрития
 • Оптимални цени
 • Уеднаквяване на датите на валидност на вашите полици
 • Удобни за вас падежни планове

Какво?

Гражданска отговорност на автомобилиста image

Гражданска отговорност на автомобилиста

Авто КАСКО image

Авто КАСКО

Автоасистънс image

Автоасистънс

Полезни документи

 1. Възлагателно споразумение
 2. Въпросник за идентифициране на нуждите
 3. Декларация застраховащ Гражданска ФЛ
 4. Декларация застраховащ Гражданска ЮЛ
 5. Декларация застраховано лице щета на лизингов автомобил

Свържете се с нас

Обадете ни се

Разгледайте други наши предложения

Концентрация на парични средства

Концентрация на парични средства

Обединявайте наличностите от вашите разплащателни сметки на едно място, особено ако бизнесът ви генерира големи обороти по различни сметки.

Банкови гаранции

Банкови гаранции

Проверете възможностите, които ОББ дава за издаване и авизиране на банкови гаранции в местна и чуждестранна валута за обезпечаване на задължения и редуциране на риска.