KBC logo
Управление

Управление

Дружеството се управлява от Съвет на директорите и се представлява от Изпълнителен директор.

Юлиана Гоцева image

Юлиана Гоцева

От септември 2018 г. длъжността се заема от Юлиана Гоцева, с близо 20 години професионален опит в сферата на застраховането, като през повечето време е заемала ръководни позиции. Кариерата й започва в AIG Life, след което става директор Банково застраховане в Булстрад Живот. Следват близо 6 години, в които Юлиана Гоцева е търговски директор на BNP PARIBAS CARDIF, а през 2014 г. се присъединява към банково-застрахователната група КВС, заемайки поста на директор Банково застраховане в ДЗИ.

Юлиана е магистър по „Застраховане и социално дело“ от УНСС, като по време на кариерното си развитие е преминала през множество обучения и международни конференции в сферите застраховане, финанси, маркетинг, иновации и други.

За KBC Груп

За KBC Груп

Кои сме ние

Кои сме ние