KBC logo

Застраховане на отговорности

Застраховане на отговорности през ОББ Застрахователен брокер за ефективно разходване на време и средства за застраховане.

За кого?

  • Фирми и предприятия, които при изпълнението на обичайната си дейност могат да нанесат вреда на трети лица
  • Упражняващите свободни професии
  • Частни медицински практики
  • Производства

Защо ние?

  • Ще ви помогнем да договорите оптимални цени
  • Ще извършим подбор на продукт по зададени от вас критерии
  • Ще ви разясним условията на продуктите в детайли
  • Ще направим анализ на възможностите за оптимизиране на заделяните от вас резерви

Какво?

Обща гражданска отговорност image

Обща гражданска отговорност

Отговорност на продукта/изделието image

Отговорност на продукта/изделието

Професионална отговорност image

Професионална отговорност

Полезни документи

  • Възлагателно споразумение
  • Въпросник за идентифициране на нуждите 

Свържете се с нас

Обадете ни се

Разгледайте други наши предложения

Концентрация на парични средства

Концентрация на парични средства

Обединявайте наличностите от вашите разплащателни сметки на едно място, особено ако бизнесът ви генерира големи обороти по различни сметки.

Банкови гаранции

Банкови гаранции

Проверете възможностите, които ОББ дава за издаване и авизиране на банкови гаранции в местна и чуждестранна валута за обезпечаване на задължения и редуциране на риска.